x

Aktualność: Ubezpieczenie OC na rok 2008

Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi

 

 Uwaga zmiana w umowie generalnej OC doradców podatkowych

 

Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych uprzejmie przypomina doradcom podatkowym ubezpieczonym w ramach Umowy Generalnej zawartej z Gerling Polska Towarzystwem Ubezpieczeniowym oraz Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta działających w koasekuracji, iż dnia 31 grudnia br. kończy się Państwu ubezpieczenie OC.

W związku z powyższym, prosimy o wypełnienie nowego wniosku, który znajduje się w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.krdp.pl , w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia, zwracając uwagę na to, iż wniosek wraz z potwierdzeniem opłaty musi być dostarczony do siedziby Dolnośląskiego Oddziału KIDP, w terminie nieprzekraczalnym do 31 grudnia 2007r. W innym przypadku ubezpieczenie nie zostanie zawarte.

Informujemy, że KIDP podpisała z ww. ubezpieczycielami aneks Nr 2 do umowy generalnej, który wprowadza dodatkowe ubezpieczenie:

„ Ubezpieczenie odpowiedzialności karno-skarbowej „

Zasady podlegania, sumy ubezpieczenia, składka, uregulowane są w tym aneksie, który znajduje się na stronie KIDP.

    Informujemy również, że jeśli wystąpi szkoda w okresie obowiązywania ubezpieczenia kończącego się w dniu 31 grudnia 2008r. i później, likwidacją szkód będzie zajmowało się towarzystwo ubezpieczeniowe AXA TU S.A. z siedziba w Warszawie / 00-867 / przy ul. Chłodnej 51.

Szkody powstałe w okresach umów zawartych do 31 grudnia, ujawnionych w następnych latach, należy zgłaszać do Makroregionu Zachodniego Tu i R WARTA S.A. z siedziba we Wrocławiu / 53-333 / przy ul. Powstańców Śląskich 64.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:

Dolnośląski Oddział KIDP, tel. (0-71) 342 15 13 ; 071 342 15 16

e-mail: sekretariat@kidp.wroclaw.pl

Andrzej Kempa, tel. (0-71) 360 96 14 ; tel. kom. 0600 827 247 ;

e-mail: marks-us@wp.pl

 

Z poważaniem

 

Andrzej Kempa

Sekretarz Zarządu

DO KIDP

 

DATA PUBLIKACJI: 2007-11-22 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x