Aktualność: Wyniki Zgromadzenia DO KIDP w dniu 27.02.2018r.

Szanowni Państwo,

W dniu 27.02.2018r. odbyło się Zgromadzenie Dolnośląskiego Oddziału KIDP, które miało na celu wybór członków Zarządu Dolnośląskiego Oddziału KIDP V kadencji, członków Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w Dolnośląskim Oddziale KIDP oraz kandydatów na Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego. Zgromadzenie Dolnośląskiego Oddziału zdecydowało o wyborze 9-osobowego Zarządu DO KIDP oraz 7 członków Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.

 

Skład nowo wybranego Zarządu Dolnośląskiego Oddziału KIDP przedstawia się następująco:

 1. Biernacki Krzysztof, nr wpisu 11354

 2. Juchnowicz Janusz, nr wpisu 03894

 3. Kempa Andrzej, nr wpisu 02973

 4. Kujawińska – Werner Teresa, nr wpisu 06050

 5. Motyka Robert, nr wpisu 03854

 6. Sworobowicz Marian, nr wpisu 00087

 7. Zachar Mirosława, nr wpisu 03149

 8. Ząbczyk Sebastian, nr wpisu 12460

 9. Zieliński Jacek, nr wpisu 00411.

 

Podczas Zgromadzenia wybrano członków Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w Dolnośląskim Oddziale KIDP, zgodnie z poniższym:


 1. Chmura Aneta, nr wpisu 01262

 2. Janicka Lidia, nr wpisu 00579

 3. Mierzwa Reginald, nr wpisu 04901

 4. Mizera Brygida, nr wpisu 08204

 5. Rosa Władysław, nr wpisu 03373

 6. Stańczyk Teresa, nr wpisu 01215

 7. Wysocka Grażyna, nr wpisu 09374.

W trakcie Zgromadzenia wyłoniono także kandydatów na Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego DO KIDP VI kadencji. Wybrani kandydaci:

 1. Mickiewicz Krzysztof, nr wpisu 00187

 2. Szewc Waldemar, nr wpisu 04672

W dniu 27.02.2018r. na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP. Podział funkcji w Zarządzie kształtuje się następująco:

 

 1. dr Jacek Andrzej Zieliński – Przewodniczący Zarządu

 2. Mirosława Zachar -  Wiceprzewodnicząca Zarządu

 3. Sebastian Ząbczyk - Wiceprzewodniczący Zarządu

 4. Teresa Kujawińska – Werner – Skarbnik Zarządu

 5. Andrzej Kempa – Sekretarz Zarządu

 6. dr Krzysztof Biernacki – członek Zarządu

 7. Janusz Juchnowicz – członek Zarządu

 8. Robert Motyka – członek Zarządu

 9. Marian Sworobowicz – członek Zarządu


DATA PUBLIKACJI: 2018-03-28 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x