Aktualność: Zaproszenie do współpracy z Zarządem DO KIDP

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy, Doradcy Podatkowi Dolnośląskiego Oddziału KIDP,

 

w związku z wyborem i ukonstytuowaniem się nowego Zarządu DO KIDP, kieruję do Państwa w Jego imieniu zaproszenie do aktywnego włączenia się w pracę na rzecz społeczności Doradców Podatkowych naszego regionu.

Podczas ostatniego zgromadzenia wyborczego, które wyłoniło nowy Zarząd DO KIDP, poruszono wiele tematów i zagadnień, które w Państwa ocenie miałyby usprawnić działanie Samorządu oraz ułatwić prowadzenie praktyki zawodowej przez Doradców Podatkowych.

Zarząd V Kadencji będzie dążył do wdrożenia nowych rozwiązań, które będą odpowiedzią na Państwa postulaty. Niemniej jednak bylibyśmy wdzięczni za wszelkie sugestie również od tych z Państwa, którzy z różnych względów nie mogli uczestniczyć w ostatnim spotkaniu.

Zależy nam bowiem na podejmowaniu takich działań, które w najszerszym możliwym zakresie będą odpowiedzią na potrzeby Członków DO KIDP.

Jako Zarząd zapraszamy również do współpracy osoby, które mogłyby poświęcić swój cenny czas na prace dla społeczności dolnośląskich Doradców Podatkowych. Brak wyboru do Zarządu DO KIDP nie jest przeszkodą w działaniu na rzecz naszej społeczności. Co więcej,

obecne brzmienie statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych umożliwia zwrot kosztów wyjazdów służbowych również osobom, które nie wchodzą w skład Zarządu. Jeżeli zatem ktoś byłby zainteresowany taką współpracą, jesteśmy otwarci na propozycje oraz sugestie.

Ze swojej strony będziemy starali się na bieżąco informować o propozycjach, pracach oraz działaniach Zarządu, aby wszyscy mogli się do nich ustosunkowywać.

Na wszelkie pytania, sugestie, propozycje oraz informacje oczekujemy po adresem mailowym sekretariat@kidp.wroclaw.pl.

 

 Łącząc wyrazy szacunku pozdrawiam

dr Krzysztof Biernacki

Członek Zarządu

Przewodniczący Komisji Promocji i Komunikacji Zewnętrznej


DATA PUBLIKACJI: 2018-03-28 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x