Aktualność: Współpraca z Zarządem DO KIDP w zakresie promocji zawodu

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy, Doradcy Podatkowi Dolnośląskiego Oddziału KIDP,

 

w związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu intensywną promocję zawodu Doradcy Podatkowego, Zarząd podjął decyzje o szerszym zakresie współpracy z mediami. Celem tych działań będzie budowanie wizerunku Doradcy Podatkowego jako profesjonalnego Partnera zarówno dla przedsiębiorców, jak też konsumentów i jednostek sektora publicznego.

Działania te obecnie są w fazie projektowania, aczkolwiek koncentrować się one będą na współpracy z Radiem Wrocław, Telewizją Wrocław oraz prasą regionalną. Zamiarem Zarządu jest nawiązanie stałej, cyklicznej współpracy z mediami. W konsekwencji Zarząd kieruje prośbę o zgłaszanie się osób, Doradców Podatkowych, którzy byliby zainteresowani udziałem w wywiadach, programach, audycjach radiowych lub współtworzeniem publikacji w prasie.

Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany takimi wystąpieniami, prosimy o przesłanie do Zarządu, na adres mailowy sekretariat@kidp.wroclaw.pl danych osoby zainteresowanej (imię, nazwisko i numer wpisu) oraz wskazanie obszaru, w którym dana osoba się specjalizuje lub chciałaby się wypowiadać.

Jednocześnie, jeżeli ktoś z Państwa ma kontakt z mediami, w szczególności w miastach województwa dolnośląskiego innych niż Wrocław, również zachęcamy do współpracy i promowania w nich zawodu Doradcy Podatkowego. Jako Zarząd służymy w tym zakresie wszelką pomocą.   

 

Łącząc wyrazy szacunku pozdrawiam

dr Krzysztof Biernacki

Członek Zarządu DO KIDP

Przewodniczący Komisji Promocji i Komunikacji Zewnętrznej


DATA PUBLIKACJI: 2018-03-28 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x