Aktualność: IX Dolnośląski Konkurs wiedzy o podatkach

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP organizuje IX edycję Konkursu wiedzy o podatkach który, podobnie jak poprzednie edycje, jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska, a w szczególności do szkół o profilu ekonomicznym.

Konkurs zostanie przeprowadzony w III etapach. Pierwszy etap polega na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia (pod okiem nauczyciela – opiekuna), krótkiej pracy pisemnej na jeden z czterech wybranych tematów o charakterze

podatkowym. Drugi etap (regionalny), do którego zostaną zakwalifikowani autorzy najlepszych prac, będzie się składał z części pisemnej (testu) oraz części ustnej, w której uczeń będzie odpowiadał na wylosowany zestaw trzech pytań z dziedziny prawa podatkowego.

Laureaci tego etapu Konkursu, będą mieli możliwość wzięcia udziału w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w Katowicach w kwietniu 2019r. Celem konkursu jest promowanie zawodu doradcy podatkowego wśród młodzieży i zachęcenie do poszerzania wiedzy z zakresu podatków.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie propozycji tematów prac pisemnych dla uczniów w ramach hasła przewodniego konkursu ,,Podatek od osób fizycznych”. Chcielibyśmy, aby tematy były twórcze i wymagały od uczniów

 

większego zaangażowania, a także uświadomiły im, że  wiedza z zakresu podatków jest użyteczna i przydatna w codziennym życiu.  Dlatego też liczymy na Państwa pomoc. Prosimy o przesłanie propozycji do dnia 30 sierpnia 2018r. na adres mailowy Biura DO KIDP.

 


DATA PUBLIKACJI: 2018-08-20 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x