Aktualność: IX Dolnośłąski Konkurs wiedzy o podatkach

Uprzejmie informujemy, że Dolnośląski Oddział KIDP przystąpił do organizacji kolejnego, IX już Konkursu wiedzy o podatkach.

Konkurs składa się z III etapów. Pierwszy etap polega na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia (pod okiem nauczyciela – opiekuna), krótkiej pracy pisemnej na jeden z czterech wybranych tematów o charakterze podatkowym. Drugi etap (regionalny), do którego zostaną zakwalifikowani autorzy najlepszych prac, będzie się składał z części pisemnej (testu) oraz części ustnej, w której uczeń będzie odpowiadał na wylosowany zestaw trzech pytań z dziedziny prawa podatkowego. Laureaci tego etapu Konkursu, będą mieli możliwość wzięcia udziału w finale ogólnopolskim, który odbędzie się na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zwycięzcy Konkursu otrzymują cenne nagrody oraz mają możliwość odbycia stażu w kancelarii doradcy podatkowego.

Tegoroczne tematy prac pisemnych:

 

  1. Start-up dla młodych przedsiębiorców. Ograniczenia działalności i propozycje rozwiązań. Udział doradców podatkowych w rozwoju przedsiębiorczości.
  2. Znaczenie podatków dla budżetu państwa i ich funkcje w gospodarce.
  3. Czy można nie płacić podatków?
  4. Udział podatków w budżecie samorządowym.

 

Zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wysyłania prac (proponowane 1,5 strony A4) w terminie do 14.01.2019 r. na adres Biura Dolnośląskiego Oddziału KIDP: Plac Solny 16/407, 50 – 062 Wrocław (decyduje data stempla pocztowego).

 


DATA PUBLIKACJI: 2018-11-16 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x