Aktualność: Konferencja Prawa Finansowego i Finansów Publicznych

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP objął patronatem konferencję organizowaną przed Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. ,,Konferencja Prawa Finansowego i Finansów Publicznych. Regulacje prawa finansów publicznych a rozwój gospodarczy”, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2018r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tematyka konferencji obejmuje:

  • tworzenie i stosowanie prawa dotyczącego budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego a rozwój gospodarczy,

  • tworzenie i stosowanie prawa podatkowego a rozwój gospodarczy,

  • tworzenie i stosowanie publicznego prawa bankowego i prawa rynku finansowego a rozwój gospodarczy.

Szczegółowy harmonogram znajda Państwo w załączeniu.


DATA PUBLIKACJI: 2018-11-30 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x