Aktualność: Publikacja Podatki 2019

Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi,

 Zarząd DO KIDP uprzejmie informuje o możliwości odbioru w Biurze DO KIDP (Plac Solny 16/407, IV piętro, czynne w godzinach 08.00-16.00 od poniedziałku do piątku)  przez doradców podatkowych z regionu Dolnego Śląska zbioru przepisów ,,Podatki 2019”: zawierającego:

Akty prawne:

·         Ordynacja podatkowa

·         Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

·         Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

·         Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

·         Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

·         Ustawa o podatku od towarów i usług

·         Ustawa o podatku akcyzowym

·         Ustawa o podatku od spadków i darowizn

·         Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

·         Ustawa o opłacie skarbowej

·         Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

·         Ustawa o podatku tonażowym

·         Ustawa o doradztwie podatkowym

·         Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

·         Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzenia wykonawcze

·         Ustawa o rachunkowości

Stan prawny: 07 stycznia 2019 r.

Doradca podatkowy, aby otrzymać publikację nie może mieć żadnych zaległości wobec Krajowej Izby Doradców Podatkowych – czy to z tytułu opłacania szkoleń czy z tytułu opłacania składek członkowskich.

Każdy Dorada Podatkowy z regionu może otrzymać 1 egzemplarz.


DATA PUBLIKACJI: 2019-03-26 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x