x

Aktualność: Ubezpieczenie OC na 2016r.

Serdecznie zapraszamy do zawarcia umowy ubezpieczenia OC na 2016 r. w ramach umowy generalnej zawartej pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a TUiR Warta S.A. W ramach nowej umowy można zawrzeć polisę ubezpieczenia OC na korzystniejszych warunkach. Doradca podatkowy sam wybiera rodzaj ubezpieczenia (ubezpieczenie podstawowe, dodatkowe, nadwyżkowe) a także określa jego zakres i wskazuje sumy gwarancyjne. Dodatkowo doradca podatkowy może zawrzeć również ubezpieczenie odpowiedzialności karno-skarbowej oraz ubezpieczenie uzupełniające (wszystkie ubezpieczenia będą zawarte w jednej polisie).

INSTRUKCJA ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA OC:

1. Wejście na stronę elektronicznego systemu ubezpieczeń OC https://doradcy.gerling.pl/cgi-bin/kidp
2. Zalogowanie się do systemu (osoby, które pierwszy raz będą przystępowały do umowy wybierają opcję pierwszy wniosek).
3. Wypełnienie wniosku ubezpieczenia OC – opcje ubezpieczenia, dane osobowe itp. (prosimy o podanie aktualnego adresu mailowego).
4. Wpłacenie składki ubezpieczenia OC w wysokości i na numer konta bankowego podanego we wniosku (UWAGA NOWE NUMERY KONT, WŁAŚCICIELEM RACHUNKU JEST TUiR WARTA S.A.)
5. Potwierdzenie wniosku – kliknięcie w link przesłany na adres mailowy podany podczas wypełniania wniosku lub wysłanie wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres TUiR WARTA S.A. ul. Chmielna Warszawa (w przypadku potwierdzenie wniosku poprzez link nie ma obowiązku wysłania wersji papierowej).

DATA PUBLIKACJI: 2015-12-10 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x