x

Aktualność: Tematy VIII Dolnośląskiego Konkursu wiedzy o podatkach

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska do udziału w VIII Konkursie wiedzy o podatkach. Pierwszy etap konkursu polega na napisaniu przez ucznia pracy konkursowej (proponowane 3 strony) na jeden z wybranych tematów:

1. Równość podmiotów gospodarczych w polskim prawie podatkowym.

2. Swoboda działalności gospodarczej, aspekt jej legalności w Polsce i innych państwach europejskich.

3. Pozorna działalność gospodarcza, pozorne samozatrudnienie - skutki, zakres odpowiedzialności karnej  dla przedsiębiorcy i faktycznego pracodawcy.

4. Działania doradców podatkowych wspomagające rozpoczęcie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Prace pisemne prosimy przesyłać w terminie do 15.01.2018 r. na adres: Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Plac Solny 16/407, 50 – 062 Wrocław (decyduje data stempla pocztowego).


DATA PUBLIKACJI: 2018-01-05 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x