Aktualność: pisemne oświadczenia o zawarciu umów ubezpieczenia OC

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie Uchwałą nr 32/2010 Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych  z dnia 16 stycznia 2010r., doradcy podatkowi mają obowiązek składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego z podaniem firmy ubezpieczyciela i numeru umowy, za wyjątkiem umów zawieranych za pośrednictwem Izby.” Obowiązek ten dotyczy więc tych doradców podatkowych, którzy korzystają z ubezpieczenia poza Izbą.

 Oświadczenia należy wysyłać bezpośrednio do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych na adres:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310
02-362 Warszawa


DATA PUBLIKACJI: 2018-02-07 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x