Aktualność: aktualizacja danych teleadresowych

Uprzejmie przypominamy o aktualizacji w panelu mDoradca danych teleadresowych, w tym adresów mailowych i numerów telefonu.

Przypominamy, że każdy doradca podatkowy ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o doradztwie podatkowym, tj.:

·        imienia i nazwiska,

·        oznaczenia miejsca zamieszkania,

·        oznaczenia miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby),

·        rodzajach prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzajach zatrudnienia,

·        numeru identyfikacji podatkowej (NIP)

Niewypełnienie obowiązku aktualizacji danych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

Formularz zawiadomienia o zmianie danych:

Formularz znajduje się w panelu mDoradca zakładka Konto - Aktualizuj dane.

Po wypełnieniu, należy go wydrukować, podpisać  i wysyłać bezpośrednio do Biura KIDP na adres:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310
02-362 Warszawa


DATA PUBLIKACJI: 2018-02-07 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x