Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi,

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP uprzejmie informuje, że Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu organizuje we współpracy i pod patronatem merytorycznym Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych studia podyplomowe ,,Finanse i Prawo w doradztwie podatkowym” (Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019).

Studia podyplomowe kierowane są do doradców podatkowych, ich pracowników oraz innych osób, które w codziennej pracy zajmują się rozliczeniami podatkowymi.

Dla doradców podatkowych wpisanych na listę doradców podatkowych studia zostały objęte dofinansowaniem Dolnośląskiego Oddziału KIDP w wysokości 30% ceny studiów. Zarząd Dolnośląskiego Oddziału chce  ten sposób ułatwić dostęp doradcom podatkowym do kolejnej formy podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowy harmonogram studiów, a  także wszelkie informacje organizacyjne znajda Państwo na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego”: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1209,finanse_i_prawo_w_doradztwie_podatkowym.html


DATA PUBLIKACJI: 2018-06-06 + pozostałe aktualności