Aktualność: Informacje o działalności Dolnośląskiego Oddziału w marcu 2019 r.

Informacje o działalności Dolnośląskiego Oddziału w marcu 2019 r.

Działalność szkoleniowa i integracyjna

 

W marcu szkolenia w DO KIDP realizowane były zgodnie z harmonogramem. Ich tematyka koncentrowała się na rocznych rozliczeniach podatkowych i obejmowała takie zagadnienia, jak sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczanie podatku u źródła oraz stosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także problematykę rozliczania cudzoziemców w Polsce i zasady delegowania Polaków do pracy w krajach Unii Europejskiej. 

 

Ponadto Zarząd DO KIDP przygotowuje obecnie Dzień Doradcy Podatkowego, który w tym roku będzie połączony ze spektaklem teatralnym Wrocławskiego Teatru Komedia. Po spektaklu będzie miało miejsce spotkanie doradców regionu dolnośląskiego.  

Członkowie Zarządu DO KIDP: Pan Janusz Juchnowicz i Pani Teresa Kujawińska – Werner spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Księgowych Oddział we Wrocławiu. Rozmowy dotyczyły współpracy w zakresie organizacji szkoleń dla księgowych i doradców podatkowych regionu dolnośląskiego.

Zarząd DO KIDP objął patronatem merytorycznym dwudniową, międzynarodową konferencję o tematyce ,,CORPORATE GOVERNANCE, FINANCIAL REPORTING AND TAX SYSTEMS” (,,Sprawozdawczość finansowa  i system podatkowy”), organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w dniach 23-24 maja 2019r.

 

 

Wydarzenia

 

W dniu 14 marca 2019 odbył się we Wrocławiu II etap IX Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach zorganizowanego przez DO KIDP pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu oraz patronatem Pani Europoseł Lidii Geringer de Oedenberg. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu był „Podatek dochodowy od osób fizycznych”. W II etapie Konkursu, który składał się z części pisemnej oraz części ustnej, udział wzięło 29 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Laureatami tegorocznego konkursu zostali:

- Oktawian Stefaniak z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bogatyni  (I miejsce)               

- Katarzyna Marusiak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu (II miejsce)

- Natan Sypień z Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości (III miejsce).

 

Zwycięzcy konkursu zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się dnia 12 kwietnia 2019 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg ufundowała nagrodę specjalną dla ucznia, który napisał najlepszą pracę konkursową w IX Konkursie wiedzy o podatkach oraz jego Opiekuna. Wyjazd do Parlamentu Europejskiego mogą  otrzymać  osoby, które ukończyły 16 lat, są mieszkańcami Dolnego Śląska, mają polskie obywatelstwo i nie były jeszcze na zaproszenie Pani Poseł w Europarlamencie. W trakcie pobytu uczestnicy będą  mieli możliwość odwiedzenia instytucji unijnych i zwiedzenia Brukseli. W tym roku nagrodę otrzymała Julia Kolasa z Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu oraz Opiekun: Pani Krystyna Dutkowiak.

W marcu Członek Zarządu DO KIDP, Pan Sebastian Ząbczyk spotkał się z przedstawicielami Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Wrocław, która działa przy Uniwersytecie Wrocławskim, w celu omówienia możliwych płaszczyzn współpracy i zaangażowania Zarządu DO KIDP w działalność tej organizacji. Również Pan Sebastian w ramach współpracy z zakresu edukacji prawnej wraz ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich  Iustitia przeprowadził w lutym zajęcia dla uczniów trzech klas Technikum nr 18 we Wrocławiu.

Przedstawiciele Zarządu DO KIDP w osobach: Pan Sebastian Ząbczyk i Pan Andrzej Kempa wzięli udział w spotkaniu Regionalnych Oddziałów KIDP w Łodzi podczas którego omawiano aktualne tematy, ważne dla wszystkich Regionów KIDP.

 

dr Krzysztof Biernacki

Członek Zarządu

Przewodniczący Komisji Promocji i Komunikacji Zewnętrznej


DATA PUBLIKACJI: 2019-03-26 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x