x

Aktualność: VI Dolnośląski Konkurs wiedzy o podatkach

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej, VI  edycji Konkursu wiedzy o Podatkach, organizowanego pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:TEMATY VI DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH:

 1. Ulgi podatkowe – dokonaj podziału i opisz zasady dokonywania odliczeń od podatku i od dochodu ( przychodu)

 2. W jaki sposób wysokość  podatków lokalnych oraz ulgi w podatkach lokalnych mogą stymulować rozwój gospodarczy na danym terenie- podaj przykłady.

 3. System podatkowy w Polsce w porównaniu z innymi państwami UE.

 4. Rola doradcy podatkowego - pomoc w funkcjonowaniu działalności gospodarczej.


HARMONOGRAM KONKURSU:

 1. Publikacja tematów prac pisemnych I etapu konkursu do dnia 30.10.2015r.

 2. Przesłanie do szkół plakatów drogą elektroniczną oraz organizacja pogadanek i prezentacji do dnia 08.01.2016r.

 3. *Przesłanie prac pisemnych uczniów z I etapu konkursu do dnia 22.01.2016r. na adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego).

 4. Opublikowanie wyników na stronie internetowej Organizatora do dnia 22.02.2016r.

 5. Przesłanie informacji do szkół, których uczniowie zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu w terminie do 29.02.2016r.

 6. Etap II konkursu odbędzie się dnia 10.03.2016r. (czwartek) o godz.11.00 w Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu (ul. Kopernika 5)

 7. **Etap III warunkowy Ogólnopolski odbędzie się 08.04.2016r. (piątek) o godz.11.00 w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11b.

 8. Rozdanie nagród nastąpi w dniu zakończenia konkursu.

 

*Adres Organizatora: Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Plac Solny 16/407, 50-062 Wrocław

** Etap Ogólnopolski odbędzie się w przypadku przeprowadzenia konkursu w innych województwach.


DATA PUBLIKACJI: 2015-12-10 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x