x

Aktualność: Podsumowanie VII MK

W dniach 21-22 października 2016 roku – roku jubileuszu XX lecia zawodu doradcy podatkowego - odbyła się we Wrocławiu VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Podatki bez granic”. Patronatem merytorycznym objęła konferencję Krajowa Rada Doradców Podatkowych kierowana przez Panią prof. dr hab. Jadwigę Glumińską – Pawlic zaś honorowo patronowały temu przedsięwzięciu: Confederation Fiscale Europeenne, Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu pod kierownictwem Pani Konsul Generalnej Elizabeth Wolbers oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze kierowana przez Panią Ambasador Grażynę Bernatowicz.

Organizacji tego wydarzenia podjął się Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współudziale oddziałów regionalnych: mazowieckiego, opolskiego i wielkopolskiego, Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, niemieckich doradców podatkowych i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Wykład inauguracyjny w formie dwugłosu wygłosili Pani prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic oraz Pan prof. dr hab. Bogumił Brzeziński. Przez dwa dni specjaliści z Niemiec, Republiki Czeskiej i Polski dyskutowali pod przewodnim hasłem: "Doradca podatkowy zawodem zaufania publicznego" nie tylko o naszej roli w rzeczywistości gospodarczej ale też o tym jak w poszczególnych krajach traktowany jest zakład zagranicznego podatnika, jakim rygorom prawnym podlega, w jakim trybie jest kontrolowany. Dyskutowaliśmy również o problemach związanych z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług.

Zakres tematyczny konferencji:

  1. Zakład podatkowy zagranicznego podatnika i jego kontrole (definicja, powstanie, kontrole istnienia / powstania zakładu)

  2. Klauzula obejścia prawa podatkowego i klauzula nadużycia prawa w VAT (zarys normatywny w Polsce i w Republice Czeskiej)

  3. Doradca podatkowy zawodem zaufania publicznego. Ochrona zawodu doradcy podatkowego (podstawy prawne, podstawowe prawa i obowiązki, czynności zastrzeżone, postępowanie w sprawie wykonywania doradztwa podatkowego bez uprawnień, rola i czynności podejmowane przez organy podatkowe)

  4. Transgraniczne wykonywanie doradztwa podatkowego w Unii Europejskiej

  5. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług.

Wszystkie te problemy omawiane były w panelach dyskusyjnych w udziałem przedstawicieli Czech: doradca podatkowy Isabella Žůrková, doradca podatkowy Robert Bezecny, doradca podatkowy Vladimir Sefl, Radim Blaha - starszy Konsultant ds. Podatków, przez ponad 15 lat pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie był odpowiedzialny za bezpośrednie opodatkowanie w Czechach oraz koordynację administracji podatkowej oraz doradca podatkowy Martin Tuček - Wiceprezes Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej

Niemiec: doradca podatkowy Dr. Herbert Becherer, doradca podatkowy Ludgerus Hölscher, doradca podatkowy Volker Kaiser, adwokat i doradca podatkowy Dr. Klaus Stein, doradca podatkowy Paweł Suliga

Polski: Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno,przedstawiciel administracji skarbowej Rafał Chmielewski,specjalista w zakresie procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego oraz podatków VAT i CIT Michał Krawczyk, doradcy podatkowi: Jakub Boberski, Mariusz Gendera, Marcin Grześkowiak, Paweł Jackowski, Andrzej Świderek.

Mówienie o tym, że działalność gospodarczą prowadzi się dla zysku - to truizm. Dobrze byłoby również prowadzić ją w stabilnej sytuacji ekonomicznej i prawnej. Nie powinny wiec dziwić pomysły przesunięcia firmy do innego otoczenia. Najczęściej następuje to po finansowej symulacji na wiele lat do przodu. Przedsiębiorcy kierują pytania do doradców podatkowych: jak to zrobić zgodnie z prawem i w taki sposób aby bezpiecznie prowadzić biznes. W nieprzychylnych naszej grupie zawodowej opiniach pokazuje się nas jako przedstawicieli "opresyjnego systemu", pazernych na kasę. Buduje się krzywdzący mit , że doradcy podatkowi to kombinatorzy próbujący ominąć przepisy prawa podatkowego.

Naszym zadaniem jest działać w celu obalenia tego mitu, dać pozytywne przesłanie, że jesteśmy grupą zawodową, która w swojej działalności wypełnia zadania wyrażone w rocie ślubowania: „Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Doradca podatkowy to wolny zawód, wykonywany wszakże głównie w rygorach działalności gospodarczej (czy to indywidualnie czy w spółkach doradztwa podatkowego), wykonywany zarobkowo. Poddany jest jednak szczególnym formom kontroli poprzez obowiązek przestrzegania zasad etyki, obowiązek doskonalenia zawodowego czy też inne ustawowe ograniczenia.

My to wiemy, a innym musimy o tym mówić głośno. Dziękujemy wszystkim wykładowcom i uczestnikom za ogromny wkład w poziom merytoryczny konferencji.

Uczestnicy konferencji udowodnili po raz kolejny, że potrafią nie tylko poważnie mówić o podatkach, lecz również z humorem podchodzić do swojego zawodu czego dowodem było wieczorne spotkanie w konwencji „W świecie baśni i bajek”, kiedy prym wiodły różne bajkowe postacie: królewny, książęta, czarownice. Nie zabrakło też Czerwonego Kapturka. Shreka i Fiony.

Kluczowym momentem wieczoru była inscenizacja bajki o „Rumcajsiku Finansiku, co funkcji miał bez liku”, w której oprócz Narratorki,wystąpili: przywołany w tytule Rumcajsik Finansik, Biedny Człowiek – jeden z drugim, Ukaesik Karramba, Smok Biznesik i Dwóch Doradców z klubu.

Danuta Bącler

Przewodnicząca Zarządu DO KIDP

Jacek Zieliński

Z-ca Przewodniczącej KRDP

DATA PUBLIKACJI: 2016-11-08 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x