» Informacje o nas
» Sędziowie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego i Zastępcy Rzecznika w DO KIDP
» KONTAKT
» Szkolenia
» najbliższe szkolenia
» Opłaty za szkolenia
» punktacja szkoleń
» harmonogram szkoleń II p. 2017
» Dla Doradcy
» jak można uzyskać ubezpieczenie OC
» jak zalogować się do m - doradcy
» jak uzyskać legitymację doradcy podatkowego
» jak wygląda system wizualizacji doradcy podatkowego
» jak zawiesić/wznowić wykonywanie zawodu doradcy podatkowego
» składki członkowskie
» możliwość rozłożenia składek członkowskich na raty
» prawa i obowiązki doradcy podatkowego
» przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
» zagrożenia związane z wykonywaniem zawodu
» przeszukanie
» zatrzymanie
» egzekucja komornicza u klienta
» prawo pomocy
» zmiana adresu doradcy podatkowego
» Ważne linki
» UBEZPIECZENIA GRUPOWE DORADCÓW PODATKOWYCH
» zgłoszenie świadczenia
» Zarząd DO KIDP IV kadencji
» posiedzenia Zarządu IV kadencji w 2015r.
» porządek obrad posiedzenia Zarządu DO KIDP w dniu 11.12.2015r.
» Uchwały Zarządu IV Kadencji
» posiedzenia Zarządu DO KIDP IV kadencji w 2016r.
» posiedzenia Zarządu DO KIDP IV kadencji w 2017r.
» Kapituła DO KIDP
» Poprzedni skład Kapituły DO KIDP
» Uhonorowani przez Kapitułę
» Zasady przyznawania dyplomów i medalu
» Aktualności
» Galerie
» Pliki do pobrania