x

Szczegóły szkolenia / imprezy

"Zatrudnianie cudzoziemców_ aspekty prawne"
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców_ aspekty prawne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 65 / 65
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-09-27
Data zakończenia: 2017-09-27
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie

 

w dniu 27.09.2017. (środa)

(w godz. 10.00 – 16.00)

 

„Zatrudnianie cudzoziemców_ aspekty prawne”

wykładowca: Aleksandra Godek


Plan szkolenia:

 

1. Wprowadzenie.

            a) podstawowe pojęcia, m.in. rodzaje wiz, rodzaje postępowań.

            b) organy postępowania

 

2. Najważniejsze problemy praktyczne i aspekty związane z przyjazdem cudzoziemca do Polski.

 

3. Uregulowanie spraw pobytowych, jako podstawa legalizacji pracy.

            a) przebywanie na podstawie wizy

            b) karta pobytu

            c) postępowanie w sprawie uzyskania karty pobytu

 

4. Zezwolenia na pracę.

            a) procedura- aspekty praktyczne, przebieg procedury

            b) oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi a zezwolenie na pracę

            c) dokumenty i umowy w zatrudnianiu cudzoziemców

            d) obowiązki dokumentacyjne oraz związane w przechowaniem dokumentów

            e) obowiązki pracodawcy i pracownika

            f) nie podjęcie zatrudnienia przez cudzoziemca oraz porzucenie przez niego pracy

            g) zmiana pracodawcy a zezwolenie na pracę

            h) rozwiązanie umowy z cudzoziemcem

 

5. Umowy zlecenie – aspekty związane ze zmianą przepisów w zakresie stawki minimalnej.

 

6. Wniosek o zezwolenie na pracę -  wypełnienie formularza, praktyczne aspekty.

 

7. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców – pojęcie, praktyczne aspekty, konsekwencje.

 

8. Delegowanie pracowników-cudzoziemców. Wprowadzenie, ogólne aspekty praktyczne.

 

9. Ogólne aspekty praktyczne związane z opodatkowaniem dochodów cudzoziemców.

 

10. Numer PESEL a cudzoziemiec.


Zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dnia 11 lutego 2014r. przyznaje się  5 pkt.  Do naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu, konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Miejsce szkolenia:

Wender EDU Business Center

Wrocław, ul. Św. Józefa 1/3

http://www.wenderedu.pl/kontakt.htmlKoszt uczestnictwa:

 

doradca podatkowy regularnie opłacający składkę członkowską – 150,00 zł brutto

doradca podatkowy zalegający z zapłatą więcej niż 3 składek członkowskich 300,00 zł brutto

pracownik zgłoszony przez doradcę  podatkowego regularnie opłacającego składki członkowskie – 180,00 zł brutto

pracownik zgłoszony przez doradcę podatkowego zalegającego z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie  300,00 zł bruttoWarunkiem udziału w szkoleniu jest:

zgłoszenie się na szkolenie w panelu m-Doradca do dnia  22 września 2017r.

Płatne przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

 

 

Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 7 pkt.2 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi  fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej  odpłatności za szkolenie.
Harmonogram godzinowy szkolenia


 

 

09:00

 

-

 

10:00

 

 

Rejestracja uczestników szkolenia

 

 

10:00

 

-

 

11:30

 

Szkolenie: „Zatrudnianie cudzoziemców_ aspekty prawne”

wykładowca: Aleksandra Godek

11:30

-

12:00

 

Przerwa kawowa

 

12:00

-

13:30

 

Szkolenie: c.d.

 

 

 

13:30

-

14:00

Obiad

   14:00

-

   16:00

 

Szkolenie: c.d.

 

16:00

-

 

Pożegnanie uczestników

 


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x