x

Szczegóły szkolenia / imprezy

"Zmiany w podatku VAT, PIT, CIT 2018" - Bolesławiec
Kategoria: Zmiany w podatkach 2018
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 67 / 70
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-01-23
Data zakończenia: 2018-01-23
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie

 

w dniu 23 stycznia  2018 r. (wtorek)

(w godz. 10.00 – 16.00)

 

„Zmiany w podatku VAT, PIT, CIT 2018” - Bolesławiec


                                     wykładowca: Bronisława Jastrzębska

 

Zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dnia 11 lutego 2014r przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Do naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu, konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Miejsce szkolenia:

Hotel Garden

Bolesławiec, Piastów 14


Koszt uczestnictwa:

doradca podatkowy regularnie opłacający składkę członkowską – 150,00 zł brutto

doradca podatkowy zalegający z zapłatą więcej niż 3 składek członkowskich300,00 zł brutto

pracownik zgłoszony przez doradcę  podatkowego regularnie opłacającego składki członkowskie – 180,00 zł brutto

pracownik zgłoszony przez doradcę podatkowego zalegającego z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie  300,00 zł brutto


Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

zgłoszenie się na szkolenie w panelu m-Doradca do dnia  17 stycznia 2018 r.

Płatne przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

 

Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 7 pkt.2 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi  fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej  odpłatności za szkolenie.


Harmonogram godzinowy szkolenia

 

 

09:00

 

-

 

10:00

 

 

Rejestracja uczestników szkolenia

 

 

10:00

 

-

 

11:30

 

Szkolenie: „Zmiany w podatku VAT, PIT, CIT 2018r ”

wykładowca: Bronisława Jastrzębska

11:30

-

12:00

 

Przerwa kawowa

 

12:00

-

13:30

 

Szkolenie: c.d.

 

 

 

13:30

-

14:00

Obiad

   14:00

-

   16:00

 

Szkolenie: c.d.

 

16:00

-

 

Pożegnanie uczestników

 


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x