x

Szczegóły szkolenia / imprezy

"Rozliczenia pracowników- opodatkowanie i oskładkowanie różnego rodzaju wynagrodzeń"
Kategoria: Rozliczenia pracowników- opodatkowanie i oskładkowanie różnego rodzaju wynagrodzeń
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 71 / 70
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-02-06
Data zakończenia: 2018-02-06
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie

 

w dniu 06 luty 2018r. (wtorek)

(w godz. 10.00 – 16.00)

 

„Rozliczenia pracowników- opodatkowanie i oskładkowanie różnego rodzaju wynagrodzeń”

wykładowca: Paweł Ziółkowski

Program szkolenia:

1. Podatnicy i płatnicy

a) Podmioty posiadające status płatnika

b) Podatnicy rozliczani przez płatnika

c) Zaliczkowe i ryczałtowe rozliczanie podatku

2. Przychody podatkowe

 1. Rodzaje przychodów podatkowych

 2. Moment powstania przychodu

 3. Czy sama możliwość otrzymania świadczenia jest już przychodem

 4. Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13)

 5. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń

  3. Przychody z poszczególnych źródeł

 1. Stosunek pracy

 2. Działalność wykonywana osobiście, w tym umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie itp.

 3. Prawa majątkowe, w tym prawa autorskie

 4. Samozatrudnienie

  4. Koszty uzyskania przychodów

 1. Koszty kwotowe ze stosunku pracy

 2. Koszty procentowe i kwotowe z działalności wykonywanej osobiście

 3. Koszty autorskie – nowa wysokość 2018

 4. Przypadki, gdy nie nalicza się kosztów

  5. Kwota wolna od podatku – zmiany 2017/2018

 1. Wysokość kwoty wolnej od podatku

 2. Kwota rozliczana w zeznaniu rocznym

 3. Ulga miesięczne

 4. Kiedy płatnik nie potrąca ulgi miesięcznej

6. Składki ZUS

 1. Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

 2. Zbieg tytułów ubezpieczeniowych przy zleceniu

 3. Umowa zlecenia ze studentem, emerytem, cudzym pracownikiem itp.

 4. Podatkowe skutki korekt ZUS

7. Szczególne zasady ustalania przychodów

 1. Służbowe składniki majątku (samochody, mieszkania, telefony)

 2. Pakiety medyczne

 3. Imprezy i szkolenia

 4. Świadczenia związane z podróżami

 5. Świadczenia z ZFŚS

 6. Świadczenia BHP

 7. Inne zwolnienia podatkowe

 8. Świadczenia bez oznaczonej wartości

 9. Rozliczanie cudzoziemców

 10. Umowy do 200 zł

 11. Konkursy

 12. Przegląd orzecznictwa i interpretacji podatkowych oraz ubezpieczeniowych

  8. Rozliczenia podatkowe

 1. Zasady i terminy naliczania podatku

 2. Deklaracje i informacje podatkowe

 

Zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dnia 11 lutego 2014r przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Do naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu, konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Miejsce szkolenia:

Ośrodek Szkolenia PIP

Wrocław, M. Kopernika 5


Koszt uczestnictwa:

doradca podatkowy regularnie opłacający składkę członkowską – 150,00 zł brutto

doradca podatkowy zalegający z zapłatą więcej niż 3 składek członkowskich300,00 zł brutto

pracownik zgłoszony przez doradcę  podatkowego regularnie opłacającego składki członkowskie – 180,00 zł brutto

pracownik zgłoszony przez doradcę podatkowego zalegającego z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie  300,00 zł brutto


Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

zgłoszenie się na szkolenie w panelu m-Doradca do dnia  31 stycznia 2018r.

Płatne przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

 

Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 7 pkt.2 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi  fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej  odpłatności za szkolenie.


Harmonogram godzinowy szkolenia

 

 

09:00

 

-

 

10:00

 

 

Rejestracja uczestników szkolenia

 

 

10:00

 

-

 

11:30

 

Szkolenie: „Rozliczenia pracowników- opodatkowanie i oskładkowanie różnego rodzaju wynagrodzeń ”

wykładowca: Paweł Ziółkowski

11:30

-

12:00

 

Przerwa kawowa

 

12:00

-

13:30

 

Szkolenie: c.d.

 

 

 

13:30

-

14:00

Obiad

   14:00

-

   16:00

 

Szkolenie: c.d.

 

16:00

-

 

Pożegnanie uczestników


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x