x

Szczegóły szkolenia / imprezy

"Ochrona majątku prywatnego oraz firmowego- sukcesja biznesu"
Kategoria: Ochrona majątku prywatnego oraz firmowego- sukcesja biznesu
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 27 / 70
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-03-05
Data zakończenia: 2018-03-05
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie

w dniu 05 marzec 2018r. (poniedziałek)

(w godz. 10.00 – 16.00)

„Ochrona majątku prywatnego oraz firmowego- sukcesja biznesu”

wykładowca: Wojciech Łagiewka

Program szkolenia:

1. Pojęcie sukcesji, dane statystyczne uzasadniające sukcesję
2. Negatywne przykłady braku wdrożenia rozwiązań ochronnych
3. Dziedziczenie ustawowe - omówienie zasad
 - spadek
 - majątek i dziedziczenie - omówienie kodeksowych zasad dziedziczenia z wykorzystaniem grafiki
 - przyjęcie bądź odrzucenie spadku
 - krąg spadkobierców ustawowych
 - skutki dziedziczenia ustawowego
4. Dziedziczenie testamentowe
 - testament - definicja
 - zachowek
 - konsekwencje finansowe dziedziczenia testamentowego
5. Darowizna majątku za życia - plusy i minusy
6. Zrzeczenie się dziedziczenia
7. Zapis bankowy jako forma przekazania pieniędzy
8. Sytuacja sektora bankowego i wiążące się z tym zagrożenia
 - ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i dyrektywa bail-in
 - Fundusz Bezpieczeństwa jako alternatywa dla lokaty bankowej
9. Formy prowadzonej działalności gospodarczej - plusy i minusy, zagrożenia, najczęstsze błędy w umowach
 - działalność wykonywana przez osobę fizyczną (JDG)
 - spółka cywilna (s.c.)
 - spółka jawna (s.j.)
 - spółka partnerska (sp.p.)
 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
 - spółka komandytowa (sp.k.)
10. Zmiana formy prawnej jako metoda na unieśmiertelnienie biznesu
11. Rola rozwiązań finansowych w sukcesji i życiu codziennym
12. Przykłady firm, gdzie zastosowano rozwiązania ochronne
13. Kredyt frankowy - szansa na zwrot nadpłaconych rat

Miejsce szkolenia

Wender EDU Business Center

Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

http://www.wenderedu.pl/kontakt.html

Odpłatność za szkolenia:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

180,00 zł brutto

III

Doradca podatkowy (zalegający z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie)

300,00 zł brutto

IV

Pracownik doradcy podatkowego (zalegający z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie)

300,00 zł brutto

WAŻNE INFORMACJE:

· Zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dnia 11 lutego 2014r przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Do naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu, konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.

  • Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie się na szkolenie w panelu m-Doradca do dnia 28 lutego 2018r.
  • Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 7 pkt.2 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

Harmonogram godzinowy szkolenia

09:00

-

10:00

Rejestracja uczestników szkolenia

10:00

-

11:30

Szkolenie: „Ochrona majątku prywatnego oraz formowego- sukcesja biznesu ”

wykładowca: Wojciech Łagiewka

11:30

-

12:00

Przerwa kawowa

12:00

-

13:30

Szkolenie: c.d.

13:30

-

14:00

Obiad

14:00

-

16:00

Szkolenie: c.d.

16:00

-

Pożegnanie uczestników


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x