x

Szczegóły szkolenia / imprezy

"Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Kontrola celno- skarbowa i podatkowa przedsiębiorców"
Kategoria: Kontrola podatkowa i skarbowa
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 40 / 70
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-02-12
Data zakończenia: 2018-02-12
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie

w dniu 12 luty 2018r. (poniedziałek)

(w godz. 10.00 – 16.00)

„Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Kontrola celno- skarbowa i podatkowa przedsiębiorców.”

wykładowca: dr hab. Dariusz Strzelec Adwokat, doradca podatkowy

Doktor habilitowany nauk prawnych, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym. Członek Komisji Kodyfikacyjnej do spraw ogólnego prawa podatkowego, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V i VI kadencji. Współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym monografii poświęconych naruszeniom przepisów postępowania przez organy podatkowe; opodatkowaniu dochodów nieujawnionych oraz świadczeniom na rzecz pracowników, dowodom w postępowaniu podatkowym; podmiotom powiązanym.

Program szkolenia w załączniku


Miejsce szkolenia

Wender EDU Business Center

Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

http://www.wenderedu.pl/kontakt.html

Odpłatność za szkolenia:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

180,00 zł brutto

III

Doradca podatkowy (zalegający z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie)

300,00 zł brutto

IV

Pracownik doradcy podatkowego (zalegający z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie)

300,00 zł brutto

WAŻNE INFORMACJE:

· Zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dnia 11 lutego 2014r przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Do naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu, konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.

  • Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie się na szkolenie w panelu m-Doradca do dnia 08 lutego 2018r.
  • Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 7 pkt.2 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

Harmonogram godzinowy szkolenia

09:00

-

10:00

Rejestracja uczestników szkolenia

10:00

-

11:30

Szkolenie: „Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Kontrola celno- skarbowa i podatkowa przedsiębiorców ”

wykładowca: dr hab. Dariusz Strzelec

11:30

-

12:00

Przerwa kawowa

12:00

-

13:30

Szkolenie: c.d.

13:30

-

14:00

Obiad

14:00

-

16:00

Szkolenie: c.d.

16:00

-

Pożegnanie uczestników


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x