Szczegóły szkolenia / imprezy

"Ochrona danych osobowych pod rządami RODO- zmiany od 25 maja 2018r"
Kategoria: Ochrona danych osobowych
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 6.0
Zgłoszenia: 199 / 200
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
200.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-05-07
Data zakończenia: 2018-05-07
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie

w dniu 07 maja 2018r. (poniedziałek)

(w godz. 09.00 – 16.00)

„Ochrona danych osobowych pod rządami RODO- zmiany od 25 maja 2018r.”

wykładowca: Bartosz Kubista

adwokat/doradca podatkowy

Przewodniczący Komisji do spraw opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych.

Program szkolenia:

1) Zakres zastosowania RODO i zasady przetwarzania danych osobowych pod rządami RODO, w tym:

a) ogólna zasada ochrony danych osobowych (GDPR),

b) zasada minimalizacji danych i ograniczenia celu przetwarzania,

c) zgoda i inne podstawy przetwarzania danych osobowych,

d) przetwarzanie danych wrażliwych.

2) Podstawowe prawa osoby fizycznej na gruncie RODO, w tym:

a) prawo do bycia zapomnianym,

b) prawo do należytej informacji,

c) prawo do zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych.

3) Obowiązki administratora danych osobowych pod rządami RODO, w tym:

a) zasada domyślnej ochrony danych osobowych (privacy-by-default) i ochrony danychosobowych na etapie projektowania procedur (privacy-by-design),

b) środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych,

c) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi trzeciemu,

d) obowiązki informacyjne administratora danych osobowych,

e) obowiązki techniczne;

4) Instytucja i pozycja Inspektora Ochrony Danych;
5) Zatwierdzony kodeks postępowania i mechanizmy certyfikacji;
6) Sankcje z tytułu nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych;
7) Studium przypadku z uwzględnieniem specyfiki działalności doradcy podatkowego.

Miejsce szkolenia

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

ul. M. Kopernika 5, 51-622 Wrocław

http://www.ospip.pl

Odpłatność za szkolenia:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

100,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

III

Doradca podatkowy (zalegający z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie)

200,00 zł brutto

IV

Pracownik doradcy podatkowego (zalegający z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie)

300,00 zł brutto

WAŻNE INFORMACJE:

  • Zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dnia 11 lutego 2014r przyznaje się 6 pkt za powyższe szkolenie. Do naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu, konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.
  • Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie się na szkolenie w panelu m-Doradca do dnia 30 kwietnia 2018r.
  • Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 7 pkt.2 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

Harmonogram godzinowy szkolenia

08:00

-

09:00

Rejestracja uczestników szkolenia

09:00

-

11:00

Szkolenie: „Ochrona danych osobowych pod rządami RODO- zmiany od 25 maja 2018r ”

wykładowca: Bartosz Kubista

11:00

-

11:30

Przerwa kawowa

11:30

-

13:30

Szkolenie: c.d.

13:30

-

14:00

Przerwa kawowa

14:00

-

16:00

Szkolenie: c.d.

16:00

-

Pożegnanie uczestników


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x