Szczegóły szkolenia / imprezy

"Ceny transferowe i ich dokumentacja podatkowa"
Kategoria: Ceny transferowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 19 / 60
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-05-17
Data zakończenia: 2018-05-17
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie

w dniu 17 maja 2018r. (czwartek)

(w godz. 09.00 – 15.00)

„Ceny transferowe i ich dokumentacja podatkowa”

wykładowca: Paweł Jackowski doradca podatkowy

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie

a. Ceny transferowe i ich zastosowanie w praktyce przedsiębiorstw wielonarodowych

b. Zasada ceny rynkowej

c. Wycena transferów

2. Ceny transferowe w prawie podatkowym

a. Ustawodawstwo krajowe

b. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

c. Wytyczne OECD

d. Wytyczne Unii Europejskiej

3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy

a. Podmioty powiązane

b. Transakcje gospodarcze

4. Dokumentacja cen transferowych (przepisy od 1 stycznia 2017 r.)

a. Zakres podmiotowy

b. Zakres przedmiotowy i progi dokumentacyjne

c. Trzystopniowa dokumentacja podatkowa

i. Dokumentacja grupowa

ii. Dokumentacja lokalna

iii. Raportowanie według krajów

d. Dokumentacja grupowa

i. Elementy dokumentacji

e. Dokumentacja lokalna

i. Elementy dokumentacji

ii. Analizy porównawcze

f. Sprawozdawczość podatkowa

5. Przykładowe dokumentacje podatkowe

a. Produkcja kontraktowa

b. Działalność dystrybutora

c. Usługi zarządcze

d. Pożyczka

6. Przykładowe analizy porównawcze

e. Porównanie cen

f. Porównanie marż

7. Dyskusja

Miejsce szkolenia

Wender EDU Business Center

Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

http://www.wenderedu.pl/kontakt.html

Odpłatność za szkolenia:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

180,00 zł brutto

III

Doradca podatkowy (zalegający z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie)

300,00 zł brutto

IV

Pracownik doradcy podatkowego (zalegający z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie)

300,00 zł brutto

WAŻNE INFORMACJE:

· Zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dnia 11 lutego 2014r przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Do naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu, konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.

  • Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie się na szkolenie w panelu m-Doradca do dnia 15 maja 2018r.
  • Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 7 pkt.2 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

· Ograniczona liczba miejsc na szkoleniu tj. 60 miejsc

Harmonogram godzinowy szkolenia

08:00

-

09:00

Rejestracja uczestników szkolenia

09:00

-

10:00

Szkolenie: „Ceny transferowe i ich dokumentacja podatkowa”

wykładowca: Paweł Jackowski

10:00

-

10:15

Przerwa kawowa

10:15

-

11:15

Szkolenie: c.d.

11:15

-

11:30

Przerwa kawowa

11:30

-

12:30

Szkolenie: c.d.

12:30

-

12:45

Przerwa kawowa

12:45

-

14:00

Szkolenie: c.d.

14:00

-

14:15

Przerwa kawowa

14:15

-

15:00

Szkolenie: c.d.

15:00

Pożegnanie uczestników


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x