Szczegóły szkolenia / imprezy

"Kontrola podatkowa cz. II i kontrola celno- skarbowa"
Kategoria: Kontrola podatkowa i skarbowa
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 21 / 30
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-05-28
Data zakończenia: 2018-05-28
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie

w dniu 28 maja 2018r. (poniedziałek)

(w godz. 09.00 – 15.00)

„Kontrola podatkowa cz. II i kontrola celno- skarbowa”

w ramach cyklu „Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i celno- skarbowa, postępowanie podatkowe – procedury podatkowe w pracy doradcy podatkowego (Ordynacja podatkowa)”

wykładowca: Sebastian Ząbczyk doradca podatkowy

Program szkolenia:

Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i celno-skarbowa, postępowanie podatkowe:

 1. Cele poszczególnych procedur. Co wolno, czego nie w ramach przeprowadzanych postępowań.

 2. Uprawnienia i obowiązki organu dla poszczególnych typów postępowań.

 3. Uprawnienia i obowiązki podatnika oraz pełnomocnika dla poszczególnych typów postepowań

 4. Różnice pomiędzy poszczególnymi postępowaniami, podstawowe problemy lub błędy organów i podatników.

 5. Akta, dostęp do akt, odmowa dostępu do akt, co sprawdzać i na którym etapie postępowania, jak skarżyć (i po co).

 6. Dokumenty, miejsce ich udostępniania.

 7. Doręczenia tradycyjne i elektroniczne – kto i jak doręcza pisma, kiedy odbierać.

 8. Pełnomocnictwa, zakres, format, problemy organów i stron (pełnomocników).

 9. Praktyczne wykorzystanie zasad ogólnych postępowania.

 10. Materiał dowodowy

 11. Pisma, wnioski i odpowiedzi – taktyka procesowa.

 12. Postanowienia i decyzje – co i kiedy warto zaskarżyć.

 13. Odwołania – jak formułować, czy podnosić wszystkie zarzuty.

 14. Konstruowania strategii procesowej, formułowania pism i zarzutów.

 15. Kary, jak ich unikać.

 16. Bieżące orzecznictwo organów i sądowo administracyjne dla wybranych zagadnień.

Kontrola podatkowa – czy na pewno to kontrola? Jak ważna jest kontrola podatkowa albo czynności sprawdzające ? Czy warto wyjaśniać wszystko podczas kontroli? Jak odpowiadać na wezwania ? Czy musimy przedstawiać wszystkie dokumenty ? Jak odpowiadać na pytania pracowników organów podatkowych? Co musimy, co możemy, czego nie robimy? Jak pisać pisma, jak formułować zastrzeżenia ? Jak przygotować się zawczasu na spór sądowy? Procedura, jak nią wygrywać? Co pisać w pismach, a czego nie ? Taktyka: czy zamierzone błędy mogą prowadzić do wygranej? Czy warto iść do sądu? Czy bycie opornym podatnikiem szkodzi, czy wręcz przeciwnie?

Szkolenie ma umożliwić nie tylko uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania, ale również wyposażenie uczestników w kompetencje zwiększające pewność i komfort pracy podczas kontaktów z organami podatkowymi.

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad postępowania (krok po kroku) podczas formalnych kontaktów z organami podatkowymi np. podczas kontroli podatkowej, czynności sprawdzających, czy też postępowań podatkowych. Podczas szkolenia prezentowane sposoby zachowania się w takich sytuacjach, o czym mówić, o czym pisać, jak reagować na nieprawidłowości, czego nie robić – z praktycznego punktu widzenia.

Omawiane zagadnienia omawiane są w kontekście konkretnych regulacji podatkowych i praktycznych przykładach (CIT, PIT, VAT, podatek od nieruchomości). Podczas szkolenia prezentowane są prawdziwe przypadki z propozycją praktycznych rozwiązań

Miejsce szkolenia

Sala wykładowa w budynku

pl. Solny 16/ parter, Wrocław

Odpłatność za szkolenia:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

180,00 zł brutto

III

Doradca podatkowy (zalegający z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie)

300,00 zł brutto

IV

Pracownik doradcy podatkowego (zalegający z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie)

300,00 zł brutto

WAŻNE INFORMACJE:

 • Zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dnia 11 lutego 2014r przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Do naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu, konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie się na szkolenie w panelu m-Doradca do dnia 24 maja 2018r.
 • Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 7 pkt.2 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.
 • Ograniczona liczba miejsc na szkoleniu tj. 30 miejsc

Harmonogram godzinowy szkolenia

08:00

-

09:00

Rejestracja uczestników szkolenia

09:00

-

10:00

Szkolenie: „Kontrola podatkowa cz. II i kontrola celno- skarbowa”

wykładowca: Sebastian Ząbczyk

10:00

-

10:15

Przerwa kawowa

10:15

-

11:15

Szkolenie: c.d.

11:15

-

11:30

Przerwa kawowa

11:30

-

12:30

Szkolenie: c.d.

12:30

-

12:45

Przerwa kawowa

12:45

-

14:00

Szkolenie: c.d.

14:00

-

14:15

Przerwa kawowa

14:15

-

15:00

Szkolenie: c.d.

15:00

Pożegnanie uczestników


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x