Szczegóły szkolenia / imprezy

"Zmiany w prawie pracy -2018r" Wrocław (godz.10:00-16:00)
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 41 / 60
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-06-11
Data zakończenia: 2018-06-11
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie

w dniu 11.06. 2018r. (poniedziałek)

(w godz. 10.00 – 16.00)

„Zmiany w prawie pracy – 2018r.”

wykładowca: Jarosław Uhornicki

Program szkolenia:

1. Zmiany w prawie pracy od 2017r.

2. Delegowanie pracowników.

3. Delegowanie pracowników zagranicznych do pracy na terytorium RP - (nowość w prawie polskim).


Miejsce szkolenia

Wender EDU Business Center

Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

http://www.wenderedu.pl/kontakt.html

Odpłatność za szkolenia:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

180,00 zł brutto

III

Doradca podatkowy (zalegający z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie)

300,00 zł brutto

IV

Pracownik doradcy podatkowego (zalegający z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie)

300,00 zł brutto

WAŻNE INFORMACJE:

  • Zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dnia 11 lutego 2014r przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Do naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu, konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.
  • Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie się na szkolenie w panelu m-Doradca do dnia 07 czerwca 2018r.
  • Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 7 pkt.2 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.
  • Ograniczona liczba miejsc na szkoleniu tj. 60 miejsc

Harmonogram godzinowy szkolenia

09:00

-

10:00

Rejestracja uczestników szkolenia

10:00

-

11:30

Szkolenie: „Zmiany w prawie pracy- 2018r.”

wykładowca: Jarosław Uhornicki

11:30

-

12:00

Przerwa kawowa

12:00

-

13:30

Szkolenie: c.d.

13:30

-

14:00

Przerwa kawowa

14:00

-

16:00

Szkolenie: c.d.

16:00

-

Pożegnanie uczestników


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x