Szczegóły szkolenia / imprezy

VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Podatki bez granic"
Kategoria: Oszustwa podatkowe - fakty i mity
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 8.0
Zgłoszenia: 78 / 120
Koszty:  650.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
650.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
1300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-10-12
Data zakończenia: 2018-10-13
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH REPUBLIKI CZESKIEJ

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU

zapraszają do udziału

w VIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Podatki bez granic” pod hasłem: „Oszustwa podatkowe - fakty i mity”

w dniach 12-13 października 2018r. we Wrocławiu

Hotel Scandic Wrocław

ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław

https://www.scandichotels.com/scandic-polska/scandic-wroclaw

Konferencja pod patronatem:

Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej

Konsula Honorowego Republiki Czeskiej we Wrocławiu

CFE Confederation Fiscale Europeenne (Europejskiej Konfederacji Podatkowej)

Patroni medialni:

Radio Wrocław

Wolters Kluwer i Przegląd Podatkowy

Infor.pl

Saldeo

Kapitał Polski do Dziennika Gazety Prawnej

Hasło Przewodnie: „Oszustwa podatkowe – fakty i mity”:

Temat konferencji nawiązuje do aktualnego problemu związanego z działaniami państw i organów podatkowych podejmowanymi w celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym (np. w VAT czy podatkach dochodowych). Oszustwa podatkowe niewątpliwie są zjawiskiem negatywnym i w niekorzystny sposób wpływają na zachowanie zwykłych podatników, stwarzając ryzyka podatkowe wcześniej nieznane.

Jednocześnie część działań państw stanowi rozszerzanie kompetencji aparatu fiskalnego i rozszerzanie obszarów podlegających opodatkowaniu realizowanymi pod pretekstem walki z oszustwami podatkowymi. Wprowadzanie klauzul nadużycia prawa podatkowego, wprowadzanie nowych obowiązków informacyjnych, czy próby ograniczania tajemnicy zawodowej, mocno oddziaływają na sytuację prawno-podatkową zwykłych podatników.

Doradcy podatkowi, stojąc na straży prawidłowości relacji podatnik-państwo coraz częściej spotykają się z problemem, że granica pomiędzy tym co jest dozwolone i legalne zaciera się i relatywizuje. Czynności legalne, ale nieakceptowane przez aparat fiskalny bywają traktowane na równi z oszustwami. Celem konferencji jest próba zdefiniowania tych granic. Szczegółowy harmonogram konferencji znajduje się w załączniku.

Na podstawie rozdziału VI a zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych za udział w części merytorycznej konferencji przyznaje się 8 pkt.


Odpłatność dla doradcy podatkowego:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami) pełen udział w Konferencji z 1 noclegiem (12/13.10.2018) w pokoju 2 osobowym

 

 650,00 zł brutto

II

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami) pełen udział w Konferencji z 1 noclegiem (12/13.10.2018) w pokoju 1-osobowym

 

720,00 zł brutto

III

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami) udział w części merytorycznej (bez noclegu i bankietu)

 

240,00 zł brutto

IV

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami) udział w części merytorycznej z bankietem (bez noclegu)

 

450,00 zł brutto

 

V

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami) udział w części merytorycznej (bez noclegu i bankietu)

 

300,00 zł brutto


Odpłatność dla osoby towarzyszącej:

I

Osoba towarzysząca udział w bankiecie z noclegiem (12/13.10.2018) w pokoju 2 osobowym

530,00 zł brutto

II

Osoba towarzysząca udział w bankiecie (bez noclegu)

360,00 zł brutto

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez panel m-doradca.

  1. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 08 października 2018r. Dopiero potwierdzenie przyjęcia w panelu m-doradca jest znakiem do dokonania wpłaty (100%) do dnia 08.10.2018r. Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy.

Zaliczkę w wysokości 100% należy wpłacić na poniższy numer konta:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych O/Dolnośląski

Pl. Solny 16 p.407

50-062 Wrocław

BRE Bank S.A. 38 1140 1124 0000 4004 3000 1011

Temat przelewu: „VIII MK, imię i nazwisko lub numer wpisu”

         3. Osoby chcące dokonać rezerwacji pokoju przed dzień konferencji tj. z 11-12.10.2018r prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem DO KIDP pod adresem mailowym: sekretariat@kidp.wroclaw.pl

  1. Termin bezkosztowej rezygnacji z udziału w konferencji upływa z dniem 27 września 2018r. Po tym terminie doradca podatkowy zobowiązany zostanie do pokrycia kosztów udziału w konferencji (bez dofinansowania) wg wybranego wariantu.
  2. Rejestracja uczestników rozpoczyna się o godzinie 9:00

Informujemy również, że:

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Konferencja będzie nagrywana i udostępniona w formie online w panelu m-doradca Powstanie również fotorelacja z konferencji. Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału

Krajowej Izby Doradców Podatkowych


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x