Szczegóły szkolenia / imprezy

Sukcesja majątku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG
Kategoria: Sukcesja majątku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 39 / 80
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-01-24
Data zakończenia: 2019-01-24
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie

w dniu 24 stycznia 2019r (czwartek)

(w godz. 10:00 – 16:00)

„Sukcesja majątku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG”

wykładowca: Marcin Pacyna adwokat/doradca podatkowy

Miejsce szkolenia

Hotel Śląsk

ul. Oporowska 60, Wrocław

https://www.hotel-slask.pl/

Program szkolenia:

  1. Przedsiębiorstwo w spadku

  2. Ustanawianie zarządcy sukcesyjnego

  3. Czynności zachowawcze

  4. Relacje między właścicielem przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą

  5. Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku

  6. Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

  7. Śmierć wspólnika spółki cywilnej

  8. Problemy wspólników innych spółek niż cywilna - wzmianka

  9. Indywidualna kancelaria doradcy podatkowego po jego śmierci

  10. Pozostałe zagadnienia

Odpłatność za szkolenie:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

246,00 zł brutto

III

Doradca podatkowy (zalegający z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie)

300,00 zł brutto

WAŻNE INFORMACJE:

Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018r przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Do naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu, konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie się na szkolenie w panelu m-Doradca do dnia 20 stycznia 2019r.

Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.

Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

Ograniczona liczba miejsc na szkoleniu tj. 80 miejsc

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

W załączniku: harmonogram godzinowy.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x