Szczegóły szkolenia / imprezy

Środki trwałe, amortyzacja i leasing w świetlne zmian przepisów o podatkach dochodowych
Kategoria: Środki trwałe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 50 / 80
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-04-04
Data zakończenia: 2019-04-04
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie

w dniu 04 kwietnia 2019r (czwartek)

(w godz. 10:00 – 16:00)

„Środki trwałe, amortyzacja i leasing w świetle zmian przepisów o podatkach dochodowych”

wykładowca: dr Waldemar Szewc doradca podatkowy

Miejsce szkolenia

Hotel Śląsk

ul. Oporowska 60, Wrocław

https://www.hotel-slask.pl/

Program szkolenia:

1. Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wnip).

2. Przedmiot amortyzacji. Wnip a aspekt wydatków B+R.

3. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wnip.

4. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Parametry amortyzacji.

5. Zasady ustalania stawek amortyzacyjnych środków trwałych. Amortyzacja samochodów osobowych.

6. Amortyzacja wnip.

7. Szczególne zasady zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu.

8. Podstawowe definicje instytucji leasingu podatkowego.

9. Rozliczenie leasingu operacyjnego. Leasing samochodów osobowych.

10. Rozliczenie leasingu finansowego.

Odpłatność za szkolenie:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

246,00 zł brutto

III

Doradca podatkowy (zalegający z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie)

300,00 zł brutto

WAŻNE INFORMACJE:

Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018r przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Do naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu, konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie się na szkolenie w panelu m-Doradca do dnia 31 marca 2019r.

Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.

Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

Ograniczona liczba miejsc na szkoleniu tj. 80 miejsc

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x