Szczegóły szkolenia / imprezy

Filary zarządzania kanclearią doradztwa podatkowego
Kategoria: Filary zarządzania kanclearią doradztwa podatkowego
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 0 / 100
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-06-17
Data zakończenia: 2020-06-17
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie

w dniu 17 czerwca 2020r (środa)

(w godz. 10:00 – 16:00)

Filary zarządzania kancelarią doradztwa podatkowego”

wykładowca: dr Waldemar Szewc doradca podatkowy

Miejsce szkolenia

Hotel Śląsk

ul. Oporowska 60, Wrocław

https://www.hotel-slask.pl/

Program szkolenia:

1. Nowoczesne trendy w zarządzaniu, a kierowanie kancelarią doradztwa podatkowego.

2. Teoretyczne podstawy zarządzania kancelarią doradztwa podatkowego.

3. Umiejętności interpersonalne użyteczne w kontakcie z Klientem.

4. Funkcje komunikacji z Klientem.

5. Model komunikacji w procesie doradztwa podatkowego.

6. Zarządzanie sensualne.

7. Definicje coachingu.

8. Kompetencja coacha.

9. Coaching menadżerski i coaching zespołowy w kancelarii doradztwa podatkowego.

10. Teoretyczny kontekst zarządzania wiedzą kancelarii doradztwa podatkowego.

11. Zarządzanie wiedzą oparte na coachingu zespołowym.

12. Modele zarządzania wiedzą kancelarii doradztwa podatkowego.

13. Narzędzia zarządzania wiedzą kancelarii doradztwa podatkowego.

14. Jak Klient współtworzy wartość w kancelarii doradztwa podatkowego?

15. Model biznesu kancelarii doradztwa podatkowego oparty o współtworzenie wartości przez Klienta.

Odpłatność za szkolenie:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

246,00 zł brutto

III

Doradca podatkowy (zalegający z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie)

300,00 zł brutto

WAŻNE INFORMACJE:

Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018r przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Do naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu, konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.

Zgłoszenia tylko przez panel m-Doradca do dnia 14 czerwca 2020r lub do wyczerpania miejsc.

Ograniczona liczba miejsc na szkoleniu tj. 100 miejsc

Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.

Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Harmonogram godzinowy szkolenia

09:00

-

10:00

Rejestracja uczestników szkolenia

10:00

-

11:30

Filary zarządzania kancelarią doradztwa podatkowego

wykładowca: dr Waldemar Szewc

11:30

-

12:00

Przerwa kawowa

12:00

-

13:30

Szkolenie: c.d.

13:30

-

14:00

Przerwa kawowa

14:00

-

16:00

Szkolenie: c.d.

16:00

-

Pożegnanie uczestników


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x