x

Zarząd DO KIDP IV kadencji

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 17 marca 2014r. rozdzielił funkcje w Zarządzie:


Skład Zarządu DO KIDP IV kadencji:Przewodnicząca Zarządu – Pani Danuta Bącler

Skarbnik Zarządu – Pani Teresa Kujawińska-Werner

Sekretarz Zarządu - Pan Marian Sworobowicz

Zastępca Przewodniczącej Zarządu - Pani Iga Huk

Członek Zarządu – Pan Janusz Juchnowicz

Członek Zarządu – Pan Krzysztof Kapalski

Członek Zarządu – Pan Robert Motyka

Członek Zarządu - Pan Paweł Jackowski

Członek Zarządu – Pani Ewa RodziewiczKontakt:

tel. 71 342 15 13

mail: sekretariat@kidp.wroclaw.pl

mail: dolnoslaski@kidp.pl

Kontakt

tel.: +48 71 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16/407
50-062 Wrocław

tel. +48 71 342 15 13
fax. +48 71 342 15 16

x
x