Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 17 marca 2014r. rozdzielił funkcje w Zarządzie:


Skład Zarządu DO KIDP IV kadencji:Przewodnicząca Zarządu – Pani Danuta Bącler

Skarbnik Zarządu – Pani Teresa Kujawińska-Werner

Sekretarz Zarządu - Pan Marian Sworobowicz

Zastępca Przewodniczącej Zarządu - Pani Iga Huk

Członek Zarządu – Pan Janusz Juchnowicz

Członek Zarządu – Pan Krzysztof Kapalski

Członek Zarządu – Pan Robert Motyka

Członek Zarządu - Pan Paweł Jackowski

Członek Zarządu – Pani Ewa RodziewiczKontakt:

tel. 71 342 15 13

mail: sekretariat@kidp.wroclaw.pl

mail: dolnoslaski@kidp.pl

podatki posiedzenia Zarządu DO KIDP IV kadencji w 2016r.
podatki posiedzenia Zarządu IV kadencji w 2015r.
podatki Uchwały Zarządu IV Kadencji