x

posiedzenia Zarządu IV kadencji w 2015r.

Terminy posiedzeń Zarządu DO KIDP IV kadencji w 2015r.:

 • 16 stycznia

 • 05 luty

 • 04 marzec

 • 08 kwiecień

 • 06 maj

 • 10 czerwiec

 • 03 lipca

 • 03 września

 • 06 października

 • 19 listopad

 • 11 grudnia

Doradca Podatkowy może wziąć udział w posiedzeniu Zarządu po zgłoszeniu chęci udziału  mailowo do Biura DO KIDP na 14 dni przed posiedzeniem (pozwoli to na zapewnienie odpowiedniej sali na posiedzenie).


Kontakt

tel.: +48 71 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16/407
50-062 Wrocław

tel. +48 71 342 15 13
fax. +48 71 342 15 16

x
x