x

porządek obrad posiedzenia Zarządu DO KIDP w dniu 11.12.2015r.

Porządek obrad posiedzenia Zarządu DO KIDP w dniu 11.12.2015r.


Zatwierdzenie porządku obrad.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu DO KIDP z dnia 19.11.2015r.

Sprawozdania ze spotkań i działań Zarządu DO KIDP w okresie między posiedzeniami:

  • Konferencja Śląskiego Oddziału w dniu 30.11.2015– Pani D. Bącler
  • Konferencja KIBR w dniu 03.12.2015 – Pani Danuta Bącler
  • Konferencja Wolters Kluwer w dniu 04.12.2015

VI Konferencja z cyklu ,,Podatki bez granic” – rozliczenie – Pani D. Bącler

VII Konferencja z cyklu ,,Podatki bez granic” – Pani Danuta Bącler

Konkurs wiedzy o podatkach – Pani Iga Huk.

Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych – Pani Iga Huk.

Wnioski doradców podatkowych w sprawie umorzeń/zwolnienia ze składek członkowskich – Pan Krzysztof Kapalski.

Decyzja w sprawie nadpłat/zwrotów dla doradców podatkowych.

Ustalenie terminu posiedzenia Zarządu w styczniu 2016r.

     Sprawy bieżące Komisji ds. szkoleń DO KIDP – Pani T. Kujawińska – Werner.

Wolne wnioski.


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x