x

punktacja szkoleń

Doradcy podatkowi są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych  według zasad określonych w rozdziale IV a zasad etyki doradców podatkowych.

 

Doradca podatkowy, wykonując ten obowiązek, zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie 2 kolejnych lat, przy czym w jednym roku obowiązany jest uzyskać minimum 25 % dwuletniego limitu. (8 punktów).

Kontakt

tel.: +48 71 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16/407
50-062 Wrocław

tel. +48 71 342 15 13
fax. +48 71 342 15 16

x
x