Uhonorowani przez Kapitułę

UHONORWANI PRZEZ KAPITUŁĘ DO KIDP:

 

Medale przyznane osobom i instytucjom spoza samorządu:


Pan Sędzia Ryszard Pęk - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - za wieloletnią współpracę przy organizacji Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic”. - 2015r. 


Lubuski Oddział KIDP - za wieloletnią współpracę przy organizacji Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic”. - 2015r.


Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A.- za wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Oddziałem KIDP- 2016r


Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg- za wieloletnią współpracę z DO KIDP po przez patronowanie Konkursowi "Wiedzy o Podatkach", popularyzowanie zawodu doradcy podatkowego- 2016r.

  

Dyplomy specjalne:

 • dla Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych za propagowanie pozytywnych działań i inicjowanie pomocy na rzecz członków samorządu zawodowego oraz   w podziękowaniu za podejmowanie projektów służących budowaniu relacji i poczucia jedności wśród doradców podatkowych – 2015r.,

 • dla Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego za przychylność i zaangażowanie  w realizację wspólnych działań na rzecz dolnośląskich przedsiębiorców i promowanie zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego oraz w podziękowaniu za  podjęty trud kształtowania świadomości podatkowej  mieszkańców Dolnego Śląska – 2015r.,

 • dla Pana Grzegorza Romana za życzliwość, wsparcie i czynne zaangażowanie  w podejmowaniu wspólnych inicjatyw dla dobra społeczności lokalnej Dolnego Śląska i pomoc w promowaniu roli zawodu doradcy podatkowego w nowoczesnym społeczeństwie  – 2015r.

 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział we Wrocławiu za wspólną pracę na rzecz edukacji prawnej młodzieży i udostępnienie pola do edukacji podatkowej- 2016r.

 • InsERT S.A. za wsparcie VII Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Podatki bez granic" poprzez uczestnictwo w charakterze Partnera konferencji oraz wspierania organizowanego przez DO KIDP Konkursu "Wiedzy o podatkach"-2016r.

Medale przyznane członkom samorządu:

 1. Pan Andrzej Kempa – 2015r.

 2. Pani Teresa Kujawińska – Werner – 2015r.

 3. Pani Alicja Marciniak – 2015r.

 4. Pani Barbara Mieczkowska – 2015r.

 5. Pan Marian Sworobowicz – 2015r.

 6. Pan Waldemar Szewc – 2015r.

 7. Pani Alicja Wysocka – 2015r.

 8. Pani Mirosława Zachar – 2015r.

 9. Pan Sławomir Zieleń – 2015r.

 10. Pan dr Jacek Zieliński – 2015r

 11. Pani Danuta Bącler- 2016r

 

uhonorowani platynowym dyplomem uznania:


 1. Pani Alicja Wysocka – 2009r.

 2. Pan Sławomir Zieleń – 2009r.

 3. Pan Waldemar Szewc – 2009r.

 4. Pan Marian Sworobowicz – 2009r.

 5. Pani Mirosława Zachar – 2009r.

 6. Pani Barbara Mieczkowska – 2009r.

 7. Pani Teresa Kujawińska – Werner- 2009r.

 8. Pan dr Jacek Zieliński  - 2010r.

 9. Pani Halina Piątkowska - 2010r.

 10. Pani Ilona Pacyniak - 2010r.

 11. Pani Alicja Marciniak - 2010r.

 12. Pan Józef Tas - 2010r.

 13. Pan Andrzej Kempa - 2010r.

 14. Pani Danuta Bącler – 2015r.

 15. Pan Krzysztof Mickiewicz – 2015r.

 16. Pani Brygida Mizera – 2015r.

 17. Pan Robert Wrzesiński – 2015r.

 18. Pani Iga Huk-2016r

 19. Pan Tomasz Sikorski-2016r.

   


uhonorowani złotym dyplomem uznania:


 1. Pan Andrzej Marcinowski – 2009r.
 2. Pan Piotr Bujacz – 2009r.

 3. Pan Robert Wrzesiński – 2009r.

 4. Pan Krzysztof Musiał – 2009r.

 5. Pan Józef Tas – 2009r.

 6. Pani Halina Piątkowska – 2009r.

 7. Pani Alicja Marciniak – 2009r.

 8. Pani Aneta Chmura – 2015r.

 9. Pani Barbara Cholewińska – 2015r.

 10. Pani Iga Huk – 2015r.

 11. Pan Reginald Mierzwa – 2015r.

 12. Pan Władysław Rosa – 2015r.

 13. Pan Tomasz Sikorski – 2015r.

 14. Pani Teresa Stańczyk – 2015r.

 15. Pani Grażyna Wysocka – 2015r.

 16. Pan Janusz Juchnowicz- 2016r.

 17. Pan Robert Motyka-2016r.

 18. Pani Ewa Rodziewicz-2016r

   

uhonorowani srebrnym dyplomem uznania:


 1. Pani Grażyna Bujacz – 2009r.

 2. Pan Jerzy Suchecki – 2009r.

 3. Pani Urszula Machnik – 2009r.

 4. Pan Bogdan Szymański – 2009r.

 5. Pani Halina Kuźmińska – 2009r.

 6. Pan Andrzej Kempa – 2009r.

 7. Pani Danuta Bącler  – 2009r.

 8. Pani Barbara Cholewińska – 2009r.

 9. Pani Teresa Stańczyk – 2009r.

 10. Pan Marek Ćwikłowski – 2009r.

 11. Pani Brygida Mizera – 2009r.

 12. Pan Artur Bućko – 2009r.

 13. Pan Krzysztof Mickiewicz

 14. Pani Ilona Pacyniak – 2009r.

 15. Pan Bogdan Zieliński – 2009r.

 16. Pani Leopoldyna Zielińska – 2009r.

 17. Pan dr Jacek Zieliński – 2009r.

 18. Pani Danuta Dobosz – 2009r.

 19. Pani Grażyna Rysiakiewicz – 2009r.

 20. Pan Paweł Jackowski  - 2015r.

 21. Pani Lidia Janicka – 2015r.

 22. Pan Janusz Juchnowicz – 2015r.

 23. Pan Robert Motyka – 2015r.

 24. Pani Ewa Rodziewicz – 2015r.

 25. Pan Rafał Szafraniec – 2015r.

 26. Pan Krzysztof Kapalski-2016r.

 27. Pan Sebastian Ząbczyk- 2016r

 28. Pani Danuta Basoń- 2016r


uhonorowani dyplomem jubileuszowym: 


 1. Pan Czesław Kita – 2009r.

 

 

uhonorowani dyplomem specjalnym (pracowniczym)


 1. Pani Martyna Czajkowska – Gluz-2015r.

 2. Pani Teresa Musiewicz- 2015r.


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x