x

posiedzenia Zarządu DO KIDP IV kadencji w 2017r.

Terminy posiedzeń Zarządu DO KIDP IV kadencji w 2017r.:

  • 09 stycznia

  • 09 lutego

  • 13 marca

  • 11 kwietnia

  • 08 maja

  • 22 czerwca Zamek Kliczków

  • 10 lipca

  • 28 sierpnia

 

 

Doradca Podatkowy może wziąć udział w posiedzeniu Zarządu po zgłoszeniu chęci udziału  mailowo do Biura DO KIDP na 14 dni przed posiedzeniem (pozwoli to na zapewnienie odpowiedniej sali na posiedzenie).


Kontakt

tel.: +48 71 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16/407
50-062 Wrocław

tel. +48 71 342 15 13
fax. +48 71 342 15 16

x
x