x

harmonogram szkoleń II p. 2017

Harmonogram szkoleń i wydarzeń na  IIp. 2017r. 


Lp.

Data

Miejsce

Temat

h

Wykładowca

1.

29.08.2017

Wrocław- WenderEdu 

"Kodeks postępowania administracyjnego - nowelizacja "

5

Stanisław Hojda 

2.

01-03.09.2017

Hotel SPA "Borowinowy Zdrój" Supraśl

"Wybrane instytucje Ordynacji podatkowej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych"

4

Współorganizacja z Oddziałem Podlaskim KIDP, wykładowca: dr hab. Rafał Dowgier

3.

05.09.2017

Wrocław- WenderEdu 

"Wybrane zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych"

5

Beata Leszyk 

4.

21.09.2017

Wrocław- WenderEdu 

"Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych"

5

Adam Hadław 

5.

27.09.2017

Wrocław- WenderEdu

"Zatrudnienie cudziemców _aspekty prawne"

5

Aleksandra Godek 

6.

04.10.2017

Wrocław- WenderEdu 

"Ustalenie uprawnień do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa"

5

Karolina Włodkowska

7.

16.10.2017

Wrocław- WenderEdu 

"Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu"

5

Sebastian Ząbczyk

8.

26.10.2017

Novotel Wrocław

"Walne Zgromadzenie w Dolnośląskim Oddziale KIDP"

 

 

9.

27.10.2017

Wrocław- WenderEdu 

"Projekt przepisów w zakresie podzielonej płatności oraz Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzia kontroli oraz uszczelniania systemu podatkowego - dotychczasowe doświadczenia oraz działania planowane w przyszłości"

5

Michał Krawczyk

10.

09.11.2017

Wrocław- WenderEdu 

"Spółka komandytowa, optymalna forma działalności gospodarczej"

5

Marcin Pacyna

11.

16.11.2017

Wrocław- WenderEdu 

"Ochrona danych Osobowych"

5

Sylwia Kochman

12.

24-25.11.2017

Dwór Elizy Długopole

"Zmiany w podatku VAT, CIT, PIT" oraz "Wypalenie zawodowae w praktyce zawodowej doradców podatkowych"

 

dr Adam Bartosiewicz oraz dr hab. Magdalena Tabernacka

13.

21.11.2017 

Wrocław- Ośrodek Szkolenia PIP

"Determinanty prawidłowego sprawozdania finansowego"

5

dr Teresa Cebrowska

14.

05.12.2017

Bolesławiec

"Zatrudnianie cudzoziemców"

5

Jarosław Uhornicki

15.

08.12.2017

Wrocław Hotel Tumski

Wigilia

 

 

16.

18.12.2017

Wrocław- WenderEdu 

"Podatek dochodowy od osób prawnych"

5

Marcin Pacyna 


Kontakt

tel.: +48 71 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16/407
50-062 Wrocław

tel. +48 71 342 15 13
fax. +48 71 342 15 16

x
x