uchwała nr 27/V/2018 z dnia 26.07.2018r.

Uchwała Nr 27/V/2018

 

Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców

Podatkowych z dnia 26.07.2018 r.

 

w sprawie organizacji szkolenia z ochrony danych osobowych

w dniu 30.08.2018r. we Wrocławiu

 

 

 

Na podstawie § 44 ust. 1 pkt. 3 oraz 47a ust. 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z § 2 uchwały nr 20/2018 Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 11.06.2018r. w sprawie odpłatności za szkolenia Dolnośląskiego Oddziału KIDP, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP uchwala co następuje:

 

§ 1

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych postanawia zorganizować szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników we Wrocławiu w dniu 30.08.2018r. o tematyce: ,,RODO- zasady ochrony danych osobowych przez doradcę podatkowego” z wykładowcą Panem Bartoszem Kubistą.

 

                                                                         § 2

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP ustala odpłatność za udział w szkoleniu w następującej wysokości:

 

  1. 100,00 zł brutto – dla doradcy podatkowego niezalegającego ze składkami,

  2. 100,00 zł brutto -  dla pracownika doradcy podatkowego niezalegającego ze składkami.

 

§ 3

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych ustala odpłatność za udział w powyższym szkoleniu dla doradcy podatkowego i odpowiednio dla pracownika doradcy podatkowego zalegającego z płatnością składek członkowskich powyżej trzech miesięcy - w wysokości dwukrotności kwot wskazanych w § 2.

 

  § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Oddziału.

 

Głosowanie:

liczba głosujących: 6

za: 6

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z oczekiwaniami doradców podatkowych z regionu dolnośląskiego, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych podjął stosowną uchwałę w sprawie organizacji szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x