podatki najbliższe szkolenia
podatki Regulamin szkoleń Dolnośląskiego Oddziału KIDP
podatki Opłaty za szkolenia
podatki Harmonogram szkoleń i wydarzeń na I półrocze 2019r.
podatki punktacja szkoleń