podatki najbliższe szkolenia
podatki Regulamin szkoleń Dolnośląskiego Oddziału KIDP
podatki Opłaty za szkolenia
podatki Harmonogram szkoleń i wydarzeń na II półrocze 2018r.
podatki punktacja szkoleń