x

Lista szkoleń i imprez

Ilość: 7
Odziały:
Nazwa: Organizator: Kategoria: Data rozpoczęcia:
"Zmiany w podatku VAT, CIT,PIT" oraz "Wypalenie zawodowe w praktyce zawodowej doradców podatkowych" Dolnośląski KIDP CIT/PIT/VAT 2017-11-24
"Spółka komandytowa, optymalna forma działalności gospodarczej" Dolnośląski KIDP Spółka komandytowa 2017-11-09
"Projekt przepisów w zakresie "podzielonej płatności" oraz Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie kontroli oraz uszczelniania systemu podatkowego - dotychczasowe doświadczenie oraz działania planowane w przyszłości" Dolnośląski KIDP Jednolity plik kontrolny 2017-10-27
"Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu" Dolnośląski KIDP Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2017-10-16
"Ustalenie uprawnień do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa" Dolnośląski KIDP Świadczenia pracownicze 2017-10-04
AKCJA START BIZNES. Zgłoszenia o przystąpieniu do Akcji prosimy przesyłać e-mailowo na adres właściwego Biura Regionalnego Oddziału KIDP zgodnie z przynależnością do Regionu oraz prosimy wpisywać się w panelu mDoradca. Partnerskie Podatkowe 2017-09-30
"Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych" Dolnośląski KIDP PFRON 2017-09-21

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: +48 71 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16/407
50-062 Wrocław

tel. +48 71 342 15 13
fax. +48 71 342 15 16

x
x